Joshua Sobol

GETAS

rež. G. Varnas
„Getas“ – tai pasakojimas apie tuos, kurie, įkalinti Vilniaus gete, įkūrė unikalų reiškinį – geto teatrą, mirties akivaizdoje tapusį žydų dvasinės stiprybės ir pasipriešinimo šaltiniu, vienintele galimybe jaustis žmogumi. Tai drama apie bendruomenės kovą už fizinį ir dvasinį išlikimą, net ir žinant, kad priešas šimtą kartų stipresnis. „Getas“ – tai pasakojimas ir apie tuos, kurie šaudė ir dalinosi aukų batus. Dar niekada Lietuvoje nebuvo tiek daug duobių ir tiek daug atliekamų batų kaip 1941–aisiais.
Skaityti visą aprašymą

Bilietai

11.09
15:00
GETAS
Didžioji scena

Aprašymas

Skaityti daugiau
NKDT kartu su

Atsiliepimai ir recenzijos

Spektaklio įvertinimas:
5/5

Stipriausia „Gete“ paskutinė Genso scena: Kitelis laiko pistoletą prie jo smilkinio, Gensas dūsta mirties akivaizdoje, o Kitelis – nieko, tebelaiko tą pistoletą. „Ugnis“ – sušvokščia pasmerktasis. Nėra ugnies. Skaityti daugiau

Istorijos pamokos teatre. Rūta Oginskaitė. Menų faktūra

Galinga jau pati spektaklio pradžia, kai priešais uždangą stovi Lietuvos policijos viršininkas kapitonas Audronis (Tomas Erbrėderis) ir garsiai, ryžtingai, „kareiviškai“ kalba apie rasinius skirtumus ir žydų tautos kaltes. Antisemitinį jo monologo turinį pabrėžia vokiečių ir lietuvių gretinimas; lietuviai nuo pat spektaklio pradžios rodomi kaip budelių bendrininkai. Tačiau jie visą laiką pasirodo arba įvykių dalyvių liudijimuose, arba savo būrelyje, ir niekada nesąveikauja su kitų tautų atstovais. Skaityti daugiau

Teatras kapinėse. Karolina Matuszewska. Wilnoteka.lt

„Getas“ – didelio užmojo, titaniškų visų kūrėjų pastangų pareikalavęs spektaklis. Net ne spektaklis, o visas projektas, kurį įgyvendinant prisidėjo daugybė žmonių. Pagarbus ir taurus žingsnis. Tačiau nors ir pažadina tikruose istoriniuose dokumentuose snaudžiantį blogį jis netampa egzorcizmo seansu. Ir toliau namo grįžti su tuo nematomu svečiu, menkai daugiau tepažinęs jį ir save. Taip, visa tai tiesa, taip iš tikrųjų buvo, tai reikalauja atitinkamo atpildo, bet kas toliau? Kaip gyventi šiandien, žinant, kad ir tarp mūsų, lietuvių, būta tos piktybės apsėstų? Skaityti daugiau

Neįvykęs istorijos egzorcizmo seansas. D.Dementavičiūtė-Stankuvienė. Kauno diena

Manau, kad be papildomos dramaturgijos šiandien Sobolio pjesė būtų pernelyg sterili, apsiribojusi vien Vilniaus geto įvaizdžiu kaip tam tikru mitu, apie kurį žinome tik iš atsiminimų (jais remiamasi ir pjesėje), kurie neišvengiamai yra interpretacijos, o spektaklyje atsiranda ir tų interpretacijų interpretacijos. Tad galų gale visa tai pavirsta vien fikciniu literatūros ir teatro kūriniu, labai apribotu vienos temos. Varnas su Čepauskaite apaugina pjesę, siūlo naujas temas ir, tikriausiai, taip siekia sukelti diskusijas. Dar prieš premjerą buvo galima numanyti, kad lietuvių žydšaudžių tema bus provokuojanti, erzinanti, ir, kaip matome vienoje iš recenzijų, tikriausiai žeidžianti. Šios scenos praplečia dramaturgiją, sukuria tam tikrą spektaklio ritmą. Skaityti daugiau

Iš Gintaro Varno „Geto“. 7 meno dienos

Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Sigitas Šidlauskas, spektaklyje „Getas“ sukūręs Jakobo Genso vaidenį: „…Nes juk nebūna taip, kad neapykanta kitam užsiplieskia per vieną akimirką. Tas baisiausia. Juk ir nacistinėje Vokietijoje viskas prasidėjo ne 1940-ais metais, o daug anksčiau. Ir…tu šiandien toleruoji kažkokį lengvą nusižengimą „kitokio“ atžvilgiu arba lieki jam abejingas, rytoj – tai dvigubėja, poryt – geometrine progesija viskas pradeda augti ir staiga mes jau žiūrim – Paneriai… Norėtųsi, kad žiūrovas sau užduotų klausimą – ką padaryti, kad taip niekada daugiau nebebūtų.“ Klausyti daugiau

Aktorius Sigitas Šidlauskas apie vaidmenį spektaklyje „Getas“. Radijo laidos „Avanscena" įrašas. Karina Metrikytė

Ką tik nuskambėjusi premjera, pradėjusi teatrinį sezoną Nacionaliniame Kauno dramos teatre – Joshua Sobolio „Getas“, – be abejonės, yra neeilinis įvykis ne tik teatro, bet apskritai visos lietuviškos scenos istorijoje. Tai skausmingas, atviras, žiaurus ir šokiruojantis pasakojimas-atvėrimas apie Lietuvos žydų tragišką likimą – masinį jų naikinimą nacių okupacijos metais. Nežmoniškas nacių projektas, sukuriant rafinuotą sadistišką žudymo sistemą, visų pirma izoliuojant getuose žydų tautybės žmones, tiek vietinius, tiek atgabentus iš kitų okupuotų kraštų, ir juos palaipsniui likviduojant, tampa vienu iš garsiosios pjesės leitmotyvų. Skaityti daugiau

Gintaro Varno apreiškimas. Salto mortale Kauno scenoje. Gediminas Jankus. Kauno rašytojai

Iš tikrųjų sudėtinga G. Varno „Getą“ vertinti vienareikšmiškai – spektaklyje romantika susipina su ironija ir žiaurumu, praeitis – su dabartimi, dominuojanti medijų (vaizdo projekcijos, Chajos žydiškos dainos) ir įtampų (meilės, skausmo ir susvetimėjimo) įvairovė kuria vientisumą. Žiūrovui nelengva susitapatinti su herojais, kuomet ryški ironija parodo tikrąjį šiandienos veidą, t. y. požiūrį į žydus ir jų kultūrą. Juk spektaklyje geto gyventojai pasirenka kurti teatrą, kuris išgelbėtų jų gyvybes. „Gete“ dominuoja stiprus optimizmas, kuris suteikia perzonažams viltį ir džiaugsmą. Parodo, kad niūrioje kasdienybėje yra vietos ir meilei. Vis dėlto išlieka aktualus nuolat kartojamas klausimas: ar kultūra išgelbės žmogų? To meto žydai, kūrę individualų teatrą, tikėjo šviesesniu rytojumi. O ar mes juo tikime? Skaityti daugiau

Tapti geto dalimi. Astijus Krauleidis-Vermontas. 7 meno dienos

Nepaisant įtarumo ir nepritarimo, dalis lietuviškosios visuomenės pasirenka kalbėti apie tai, kas tautinio diskurso kontekste atrodo nukreipta prieš pačią tautą, – kalbėti apie dėmesį ir meilę kitam, kitokiam. Tarp kalbančiųjų ir režisierius Gintaras Varnas, tarpkultūrinį dialogą pradėjęs pernai Kauno nacionaliniame teatre pastatytu vokiečių dramaturgo Gottholdo Ephraimo Lessingo „Natanu Išmintinguoju“, o dabar visuomenei pristatęs izraeliečio Joshua Sobolio „Getą“. Pirmasis spektaklis – odė gėriui ir žmogaus išminčiai, susitaikymo ir atleidimo viltis, žmogiškumo utopija, būdinga Apšvietos laikotarpio mąstytojams. Utopija reikalinga ir dabarties žmogui, pasiklydusiam ideologijų raizgalynėje, slegiamam praeities šmėklų, nebetikinčiam geresne ateitimi. „Natanas Išmintingasis“ suteikė tokios geresnės ateities viltį. Antrasis spektaklis „Getas“ – šios utopijos „realizacija“, praėjus vos dviem šimtmečiams, tiksliau, jos antipodas, sutraiškymas, mirtis. Kodėl taip atsitinka, kad tos pačios – vokiečių tautos atstovai nukreipia savo visuomenę tokiomis skirtingomis žmogiškumo trajektorijomis? Skaityti daugiau

Apie fantominį skausmą. Ina Pukelytė. 7meno dienos

Apdovanojimai

2019 m. Festivalio „Lietuvos teatrų pavasaris“ geriausio spektaklio prizas
2019 m. „Auksinis scenos kryžius“ aktorei J. Jankelaitytei už Chajos vaidmenį
2019 m. „Auksinio scenos kryžiaus“ nominacija už muziką kompozitoriui A. Šenderovui.
2019 m. „Auksinio scenos kryžiaus“ nominacija aktoriui Mantui Zemleckui už Kitelio vaidmenį.
2019 m. „Fortūnos“ prizas kūrybinei komandai
2019 m. „Fortūnos“ prizas aktoriams Jovitai Jankelaitytei ir Mantui Zemleckui

Kūrybinė komanda

Gintaras Varnas
Režisierius
Sigitas Šidlauskas
Gensas
Kauno dramos teatro aktorius Dainius Svobonas
Dainius Svobonas
Krukas
Mantas Zemleckas
Kitelis, SS karininkas
Jovita Jankelaityte
Jovita Jankelaitytė
Chaja
Liubomiras Laucevičius
Veiskopfas
Gytis Ivanauskas
Lėlininkas Srolikas
dramos teatro aktorius Arnas Ašmonas
Arnas Ašmonas
Geto kalinys, žydų policininkas, žydšaudys
dramos teatro aktorius Ričardas Vitkaitis
Ričardas Vitkaitis
Desleris
Vaidas Maršalka
Geršteinas, Kaganas, geto kalinys
Kauno-dramos-teatro-aktorius-Saulius-Ciucelis
Saulius Čiučelis
Daktaras Veineris, liudytojas Alfonsas, geto kalinys
Tomas Erbrėderis
Daktaras Gotlibas, kapitonas Audronis, geto kalinys
dramos teatro aktorius Gintautas Bejeris
Gintautas Bejeris
Teisėjas, geto kalinys, žydų policininkas, žydšaudys
Albinas Budnikas
Rabinas, liudytojas Antanas, geto kalinys, aktorius
Eglė Grigaliūnaitė
Geto kalinė
Martyna Gedvilaitė
Geto kalinė
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Deividas Rajunčius
Geto kalinys, aktorius, žydų policininkas, žydšaudys
Kauno dramos teatro aktorius Pijus Narijauskas
Pijus Narijauskas
Geto kalinys, žydšaudys
Liucija Rukšnaitytė
Liudytoja Ona Brasokeinė, Ona Šimaitė
Audronė Paškonytė
Geto kalinė, aktorė, Mokytoja Kac
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Irena Sikorskytė
Geto kalinė, aktorė
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Anastasija Marčenkaitė
Geto kalinė, aktorė
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Rūta Jonikaitė
Geto kalinė, aktorė
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Robertas Petraitis
Vokiečių kareivis
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Martynas Berulis
Vokiečių kareivis
Kauno-dramos-teatro- aktore-Auguste Simulynaite
Maksim Kobec
Berniukas su smuiku
Scenografas
Gintaras Makarevičius
Kompozitorius
Anatolijus Šenderovas
Vaizdo menininkas
Kornelijus Jaroševičius
Kostiumų dailininkė
Aleksandra Jacovskytė
Muzikantai
Darius Krapikas
Asta Markevičienė
G. Krunglevičienė
Laimonas Salijus
Gintarė Kaminskaitė
Tadas Vilčinskas
Dramaturgijos autoriai
Gintaras Varnas
Daiva Čepauskaitė
Spektaklį finansuoja

Dovanų kuponas

Tai geriausia dovana! Jums pakanka žinoti, kokią sumą norite padovanoti, o spektaklį galės išsirinkti pats žmogus. Dovanų kuponą galima išsikeisti į spektaklio bilietus kasoje ir internetu, likutį pasilikti kitam apsipirkimui, o trūkumą – primokėti.

Daugiau

Jumstaip pat turėtų patikti

09.01
Sekmadienis, 12:00
APIE ŽUVIS, AUSIS IR MAMĄ
Išparduota
09.11
Trečiadienis, 18:00
KAI MES BŪSIM JAUNI
09.12
Ketvirtadienis, 18:00
SENOS DAMOS VIZITAS
09.13
Penktadienis, 14:00
ČIURLIONIO PEIZAŽAI: JŪRA
Išparduota
09.14
Šeštadienis, 15:00
KAI MES BŪSIM JAUNI
09.17
Antradienis, 18:00
AUDRA
09.18
Trečiadienis, 18:00
PANIKA
09.18
Trečiadienis, 19:00
ČIURLIONIO PEIZAŽAI: JŪRA
09.19
Ketvirtadienis, 18:00
PANIKA
09.20
Penktadienis, 18:00
PANIKA
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.