NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO
PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. BĮ Nacionalinis Kauno dramos teatras (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo politikos taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis www.dramosteatras.lt (su įdiegta Elektronine bilietų platinimo sistema, www.dramosteatras.koobin.com/), www.teatrofabrikas.lt, www.nerkas.lt, www.babel.lt ir oficialiomis paskyromis socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

2. Duomenų valdytojo rekvizitai: Juridinio asmens kodas: 290754450 Buveinės adresas: Laisvės al. 71, LT–44304 Kaunas Tel. 8-37 22 41 98 El. paštas: info@dramosteatras.lt

3. Prižiūrinčiosios institucijos: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

4. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Kauno filiale.

5. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

6. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus (toliau – Lankytojas) būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių Lankytojus.

7. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

II. INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, RINKIMAS

9. Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija:

9.1. Interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros. Interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėse www.dramosteatras.lt, www.teatrofabrikas.lt ir www.nerkas.lt leidžiama užsisakyti aktualiausią NKDT informaciją ir gauti ją elektroniniu paštu. Registruojantis prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save (elektroninio pašto adresą), kad galėtume Jums reguliariai siųsti naujienlaiškius.

9.2. Norėdami įsigyti prekes ar paslaugas NKDT elektroninėje bilietų platinimo sistemoje adresu www.dramosteatras.koobin.lt būtina susikurti asmeninę paskyrą užpildant elektroninę registracijos formą. Asmeninė paskyra yra skirta užtikrinti saugų elektroninio bilieto pateikimą, apmokėjimo patvirtinimą ir saugią pirkėjo identifikaciją. Registracijos metu prašoma pateikti: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, gyvenamąją vietą, šalį, kontaktinį telefono numerį, kalbą.

9.3. Teatro fabriko duomenų bazė. Jei registruojatės į jaunųjų menininkų bazę adresu www.teatrofabrikas.lt, Jūsų prašome pateikti vardą, pavardę, el. pašto adresą, kad būtų sukurtas kūrybinis CV. Šių duomenų privatumo taisyklės išsamiai pateikiamos www.teatrofabrikas.lt.

9.4. Reklaminių pranešimų siuntimas, prekių ir/ar paslaugų pasiūlymai, naujienlaiškiai (UAB „MailerLite“). Mes jums siunčiame išvardintus pasiūlymus ar kitus Jums naudingus pasiūlymus, tik tuo atveju jeigu esate ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus ir užsisakydami mūsų produktus ir/ar paslaugas, pildydami atitinkamas anketas ir/ar užklausas suteikėte tokią teisę, aiškiai pateikiant savo sutikimą atliekant prašomus aktyvius veiksmus, tokius kaip varnelės pažymėjimas, raštiškas sutikimas, el. pašto pateikimas. Šie asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo sutikimo gavimo.

10. Informacija apie mūsų svetainių naudojimą:

10.1. Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

10.2. Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.

10.3. Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).

10.4. Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

11. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių:

11.1. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Nacionalinio Kauno dramos teatro paskyrą Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn tinkle.

12. Kita mūsų renkama informacija:

12.1. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.

13. Atvaizdo rinkimas ir panaudojimas:

13.1. Teatro renginių metu galime fotografuoti ir filmuoti ir dėl šių veiksmų jūsų atvaizdas gali būti užfiksuotas fotonuotraukose ir/ar vaizdo įrašuose, kuriuos mes galime naudoti tik visuomenės informavimo tikslais, pranešant visuomenei apie vykstančius ir/ar vykusius renginius. Mes įsipareigojam tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti jūsų garbės ir orumo bei publikuoti jas tik mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) ir Interneto svetainėse: www.dramosteatras.lt. www.nerkas.lt, www.teatrofabrikas.lt, www.babel.lt. Fotografavimą ir filmavimą vykdome remiantis „Visuomenės informavimo įstatymo“13 str. Jeigu pageidaujate, kad jūsų atvaizdas, kurį mes viešiname savo socialinės žiniasklaidos paskyrose ir/ar Interneto svetainėje būtų anonimizuotas, tokiu atveju prašome susisiekti su mumis el. paštu spauda@dramosteatras.lt. Informuojame, kad žiniasklaidos atstovai gali publikuoti jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų. Mes nekontroliuojame ir neatsakome už žiniasklaidos atstovų veiksmus. Atvaizdą saugome 5 metus nuo atlikimo datos.

13.2. Lankymosi filmuojamų patalpų vietose atveju, siekiant užtikrinti teritorijos, patalpų, asmenų saugumą gali būti fiksuotas jūsų atvaizdas, lankymosi/buvimo vieta, elgesys, asmeninis turtas, laikas, ir data. Tokius duomenis saugome iki 3 parų. Išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos). Detali vaizdo kamerų naudojimo tvarka pateikiama Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo apraše.

III. INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS

14. Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

14.1. Siųsti turinį (pvz. individualiai pritaikytus pasiūlymus, naujienlaiškius, reklaminius skelbimus, pranešimus apie akcijas) aktualiomis temomis elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, telefonu rinkodaros tikslu*, pvz., įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą);

14.2. Organizuoti konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai;*

14.3. Kitais būdais su jūsų sutikimu;*

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais, informavę duomenų apsaugos pareigūną el. paštu ada@dramosteatras.lt, arba kitais žemiau nurodytais būdais. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

14.4. Surinktą informaciją įvairių konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti Nacionalinio Kauno dramos teatro valdomose interneto svetainėse ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

IV. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO SĄLYGOS

15. Galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

15.1. Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

15.2. Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

16. Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

16.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);

16.2 Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

16.3. Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo turtą ar užtikrinti jų saugumą;

16.4. Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai reorganizavimo atveju;

16.5. Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

V. INFORMACIJOS APSAUGA

17. Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

VI. LANKYTOJŲ TEISĖS

18. Lankytojas, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę:

18.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

18.2 Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

18.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

18.4 Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

18.5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

18.6 Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

19. Prašymus dėl naudotojo Asmens duomenų privalote pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Duomenų valdytojo kontaktuose).

20. Atsakymus į Jūsų paklausimus pateiksime ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

21. Duomenų valdytojas neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.

22. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Lankytojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

VII. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI TEATRO SVETAINĖSE

23. Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

VIII. SLAPUKAI, SIGNALAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

24. Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

25. Slapukų naudojimas:

25.1. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

26. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

26.1. Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;

26.2. Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

26.3 Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

27. Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

27.1. Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;

27.2. Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;

27.3. Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas, pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.

28. Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

28.1. Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

28.2. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse:

29. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus? Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.cookiecentral.com. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

30. Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu:

30.1 Nacionalinio Kauno dramos teatro valdomoms socialinių tinklų paskyroms taikomos šios trečiųjų šalių privatumo politikos: „Facebook”privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php „Instagram“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720 „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines „LinkedIn“ privatumo politika yra pateikia adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

IX. BILIETŲ PARDAVIMO SISTEMOS KOOBIN PRIVATUMO TAISYKLIŲ IŠSKIRTINUMAS

31.Teatro internetinei svetainei www.dramosteatras.cobin.com, veikiančiai kaip bilietų pardavimo sistema, galioja bendrosios PT.

32. Jūsų kaip pirkėjo duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, lytis, gyvenamoji vieta, šalis, telefono numeris, kalba) renkami asmeninės paskyros www.dramosteatras.koobin.com sukūrimo tikslu, prisijungimo prie jos metu jūsų identifikavimo tikslu, jūsų pirkinių krepšelio formavimo, pageidaujamos paslaugos, produktų suteikimo, sąskaitų tvarkymo, ir su tuo susijusios komunikacijos vykdymo tikslu.

33. Tvarkomi šie asmens duomenys: jūsų paskyros sukūrimo data bei prisijungimo istorija, apsilankymo data ir laikas, apsilankymo trukmė, nukreipimo šaltinis ir svetainės naršymo būdai jums apsilankius mūsų interneto svetainėje bei naršymo veiksmai; IP adresas ir vieta; paslaugų pirkimo istorija; sąsajos su socialiniais tinklais; vartotojo sutikimo su privatumo politika istorija; vardas; pavardė; telefono numeris (paprastas, mobilus); elektroninio pašto adresas; miestas; pašto kodas; dovanų kortelės kodas; pirkėjo pateikti duomenys apie dovanų kortelės gavėjus; išrašant išankstines ir PVM sąskaitas faktūras asmenims atstovaujantiems juridinius asmenis (asmens atstovaujančio juridinį asmenį vardas; pavardė). Duomenų tvarkymo terminas – 3 metai nuo paskutinio prisijungimo arba rezervacijos.

34. Registruotas Lankytojas įsipareigoja pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis.

35. Naudotojas, naudodamasis www.dramosteatras.koobin.com paslaugomis bei priimdamas esančius pasiūlymus, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.

X. TEATRO FABRIKO (TF) PRIVATUMO TAISYKLIŲ IŠSKIRTINUMAS

36. Teatro fabriko (toliau – TF) internetinėje svetainėje www.teatrofabrikas.lt (toliau – Svetainė) galioja bendrosios PT. Svetaine gali naudotis tiek registruoti, tiek neregistruoti Lankytojai. Kai kurios Paslaugos yra prieinamos tik registruotiems Lankytojams. Lankytojų registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Svetainėje esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Svetainėje nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.). Registracijos instrukcijos pateikiamos Svetainės Registracijos formoje.

37. Internetinė svetainė www.teatrofabrikas.lt veikia kaip skelbimų operatorius, tai yra jis teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui. Duomenų valdytojas nedalyvauja menininkų suradimo, įveiklinimo ir kitose procedūrose, susijusiose su paskelbtais Skelbimais. Duomenų valdytojas taip pat nėra jokių asmenų agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Skelbimo paskelbimas yra laikomas jį paskelbusio asmens, bet ne Duomenų valdytojo pasiūlymu.

38. Registruotas Lankytojas įsipareigoja pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis.

39. Naudotojas, naudodamasis TF svetainės Paslaugomis bei priimdamas Skelbimuose esančius pasiūlymus, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.

40. Lankytojas sutinka, kad Svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už:

40.1 Jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją;

40.2 Svetainėje esančių Skelbimų ir kitos informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats svetainės savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

XI. KONTAKTINIAI DUOMENYS

41. Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: Laisvės al. 71, LT-44304 Kaunas

Telefonu: 8-37 32 42 05

El. paštu: info@dramosteatras.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. ada@dramosteatras.lt.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.

Naujausia PT versija visada pateikiama čia: www.dramosteatras.lt.

43. Privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama pasikeitus galiojančių teisės aktų nuostatoms, esant programinės įrangos funkcionalumo pokyčiams ar kitomis nenumatytomis aplinkybėmis, apie tokius pakeitimus pranešime mūsų interneto svetainėje.

44. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėse, oficialiuose socialinių tinklų profiliuose, įsitikinkite, kad esate susipažinę su naujausia šios Privatumo politikos versija.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-08-18.

Dovanų kuponas

Tai geriausia dovana! Jums pakanka žinoti, kokią sumą norite padovanoti, o spektaklį galės išsirinkti pats žmogus. Dovanų kuponą galima išsikeisti į spektaklio bilietus kasoje ir inetrnetu, likutį pasilikti kitam apsipirkimui, o trūkumą – primokėti.

Daugiau

Teatro veiklos

Prieinamumas

Daugiau
Nerk i teatra festivalis

Festivalis

Daugiau
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.