Nacionalinis Kauno dramos teatras

Elektra

  • Vienos dalies spektaklis

Didžioji scena

Su surtitrais

Spektakliai žmonėms su klausos negalia

Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio Didžiojoje scenoje spektakliai rodomi su surtitrais. Žiūrovams su girdėjimo negalia yra pritaikyti šie spektakliai: „Balta drobulė“ pagal A. Škėmos romaną, „Gentis“ pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“, M. Malzieu „Mechaninė širdis“,  J. Sobol „Getas“, M. Frisch „Biografija: vaidinimas“, W. Shakespeare „Hamletas“, „Aš – Moljeras“  pagal Moljero pjesę „Tariamas ligonis“.

2019 m. rugsėjo 23 dieną LR Seimo konferencijų salėje vykusioje Tarptautinėje konferencijoje „Europos šalių pavyzdžiai, užtikrinantys kurčiųjų socialinę gerovę” buvo pristatytas pranešimas „Filmų, spektaklių ir kino festivalių prieinamumo galimybės kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų auditorijai: dabartis ir ateities vizijos“.

Jį pristatė Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė Jurgita Kerevičienė, dėstytoja Jurgita Astrauskienė ir Nacionalinio Kauno dramos teatro surtitruotoja Simona Žukauskaitė. Pranešėjos pasidalino patirtimi apie subtitravimą kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SKN) ir surtitravimą kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SrKN). Pristatyti atlikti darbai (pritaikyti filmai, spektakliai) ir ateities planai.

Šiuo metu Nacionalinio Kauno dramos teatro repertuare yra 10 spektaklių parengtų su surtitrais (SrKN) ir jis yra vienintelis Lietuvoje nuosekliai vykdantis šią veiklą dramos teatras.

Pradžia. Pradėjus spektaklio su garsiniu komentavimu pasiruošimo darbus, kilo mintis pasiūlyti spektaklių pritaikymą ir turintiems klausos negalią. Į pasiūlymą labai entuziastingai sureagavo Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos ir Kauno gestų kalbos vertimo centro atstovai. „Versti spektaklį žmonėms su klausos negalia – didelis iššūkis. Gestų kalba, – tai ne tik rankos, bet ir mimikos, kūno kalba. Vertėjas turi būti gerai matomas, apšviestas ir netrukdyti aktoriams. Vertėjų gali būti ne vienas,“ – mintimis dalinosi Kauno gestų kalbos vertėjų centro direktorė Ramunė Leonavičienė. Specialistė apgailestavo, kad labai trūksta prieinamų kultūrinių renginių, kurie būtų verčiami į gestų kalbą. Jai antrino ir Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro Meninių gebėjimų lavinimo organizatorė Vida Eskertienė, Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos pirmininkas Mykolas Balaišis, be kita ko paliesdamas labai svarbius integracijos ir tolerancijos klausimus – norą stebėti spektaklį kartu su sveikaisiais.

2016 m. vasario 9 dieną Rūtos salėje rodytas spektaklis „Aušros pažadas“, kurį stebėjo 60 žiūrovų su klausos negalia iš Kauno ir Klaipėdos.

Daugiau apie šį projektą: 

Spektaklis_gestu_kalba_20160209_0009

Spektaklį  verčia Kauno gestų kalbos vertimo centro vertėjos

2017 m. lapkričio 11 dieną  įvyko spektaklis „Gentis“ pritaikytas žiūrovams su klausos negalia – jis rodytas su specialiai tam paruoštais titrais.

Įgyvendinant šį projektą buvo reikalinga speciali titravimo įranga ir ekranai. Kadangi teatras nebuvo pajėgus įsigyti brangią modernią įrangą, kreiptasi į privačius rėmėjus. Atsiliepė Kauno Tauro LIONS klubas, taip pat parėmė UAB „Kesko Senukai“ ir visi geranoriškai teatrui ir šiam projektui skyrusieji 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Titravimo įrangos užsakymu ir montavimu teatre pasirūpino UAB „Audiotonas“.

Titrų rengimą kuravo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto dėstytoja docentė Jurgita Kerevičienė, titrus ruošė Audiovizualinio vertimo magistrantūros Lokalinio vertimo studentė Simona Žukauskaitė. Šie titrai nuo įprastinių skiriasi tuo, kad turintiems klausos negalią perteikiamas ir užkadrinis veiksmas, tai, ko žiūrovai negirdi. Pasak J. Kerevičienės, statistika rodo, kad pasaulyje kas šeštas žmogus turi didesnę ar mažesnę girdėjimo problemą, o vis didesnis įvairių renginių pritaikomumas mažina šios socialinės grupės atskirtį.

Laukiant spektaklio, rengėjai ir organizatoriai jaudinosi, ar titrai patenkins kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų lūkesčius. Ne paslaptis, kad daliai žiūrovų iš kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenės tai buvo pirmasis apsilankymas profesionaliame teatre. Nors spektaklio pabaigoje iškilo techninių nesklandumų, žiūrovai liko patenkinti. Kauno kurčių reabilitacijos centro Meninių gebėjimų lavinimo organizatorė Vida Eskertienė neslėpė naujų potyrių: „Esu labai sujaudinta to, ką pamačiau. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad kada nors ateisiu į dramos teatrą pasižiūrėti spektaklio.“ Pabendravus su kitais spektaklį tą vakarą žiūrėjusiais žiūrovais, paaiškėjo, kad titrai netrukdė stebėti spektaklio vaizdo, o kai kuriems, netgi padėjo geriau suprasti veiksmą. Tokio spektaklio paruošimas nėra vienetinis. Jau planuojamas rodymas kitų metų vasario pradžioje – premjerinė komedija „Moljeras“ pagal Moliere pjesę „Tariamas ligonis“ (rež. Inesa Paliulytė). Šių spektaklių rodymai repertuare bus žymimi ženkliuku T. Norisi tikėti, kad ateityje teatras bus pajėgus sudaryti lygias galimybes lankytis Didžiojoje scenoje rodomuose spektakliuose klausos negalią turintiems žmonėms kaip ir visiems spektakliuose laukiamiems žiūrovams.

Daugiau apie šį rodymą LRT reportaže 

Mariaus Uldukio nuotraukos

2017 m. gruodžio 22 dieną  spektaklis vaikams „Labas, Lape!“ buvo rodomas su vertimu į gestų kalbą. Istoriją apie nepaparastą Lapės ir berniuko Povilo draugystę pamatė ir žiūroviukai su klausos negalia. Spektaklį žiūrėjo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendrijos vaikai.  Spektaklio tekstus ir daineles vertė Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro darbuotojai.

Rido Beržausko nuotraukos

Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio Didžiojoje scenoje spektakliai rodomi su surtitrais (tirais lietuvių kalba). Žiūrovams su girdėjimo negalia yra pritaikyti šie spektakliai: „Balta drobulė“ pagal A. Škėmos romaną, „Gentis“ pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“, M. Malzieu „Mechaninė širdis“,  J. Sobol „Getas“, M. Frich „Biografija: vaidinimas“, W. Shakespeare „Hamletas“, „Aš – Moljeras“  pagal Moljero pjesę „Tariamas ligonis“.

Į puslapio viršų

Repertuaras

SENOS DAMOS VIZITAS perkeltas iš 2020 04 26 d.

TUŠČIA KĖDĖ

KETURI perkeltas iš 2020 04 28 d.

EN

Susitikimas su režisiere Nino Maglakelidze | SCENA 10×10

T

GETAS perkeltas iš 2020 04 09 d.

ANDERSENO GATVĖ perkeltas iš 2020 04 19 d.

PAVOJINGI RYŠIAI perkeltas iš 2020 04 25 d.

ASTRIDA perkeltas iš 2020 05 16 d.

VIETINIAI

Visas repertuaras

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne

Teatro Steigėjas

Teatro Rėmėjai

Kūrybinė
agentūra

Teatro
Spaustuvė

Teatro Partneriai

informacininiai rėmėjai

Skip to content