Nacionalinis Kauno dramos teatras

Artimiausi spektakliai su titrais anglų kalba:

J. Sobol GETAS:  gruodžio 28 d. 18 val., 2019 m. sausio 12 d. 18 val., sausio 26 d. 18 val., sausio 27 d. 18 val., vasario 8 d. 18 val., vasario 9 d. 17 val.

 G. E. Lessing NATANAS IŠMINTINGASIS:

W. Shakespeare HAMLETAS: sausio 16 d. 14 val. ir  vasario 14 d. 18 val.

Norintiems geriausiai matyti anglų kalbos titrus rekomenduojame įsigyti vietas parteryje nuo 12 eilės.

This season in National Kaunas Drama Theatre these plays will be showed with ENGLISH SURTITLES:

J. Sobol GHETTO: December 28 at 6 P.M., 2019 January 12, 2 6, 27 at 6 P.M., February 8 at 6 P.M. and February 9 at 5 P.M.

G. E. Lessing NATHAN THE WISE: December 8 at 6 P.M.

W. Shakespeare HAMLET: 2019 January 16 at 2 P.M. and February 14 at 6 P.M.

In order to ensure the best visibility of the surtitles, we highly recommend the seats above the 12th row.

 

Repertuaras

Šventė

Skėriai

Šventė

K

Mechaninė širdis

Vėjas gluosniuose

P

Trojietės

Kiškis pabėgėlis

EN

Getas

Anderseno gatvė

EN

Getas

Visas repertuaras

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne