Nacionalinis Kauno dramos teatras

Repertuaras

Rugsėjis

Būtybės

P

Sombras (Šešėliai)

P

Sombras (Šešėliai)

P

Sombras (Šešėliai)

Aušros pažadas

Skėriai

Senos damos vizitas

Senos damos vizitas

Labas, Lape!

Tegyvuoja Bušonas!

Anderseno gatvė

Aš – Moljeras

G

Scenos iš vedybinio gyvenimo

Palata

Žemės ar moters

G

Demokratija

Palata

Šventė

Bjaurusis

Natanas Išmintingasis

Keturi

Apsivalymas

Būtybės

Lė-kiau-lė-kiau

Kai mirę nubusim

Lė-kiau-lė-kiau

Balta drobulė

Hamletas

Vietiniai

Pavojingi ryšiai

Vėjas gluosniuose

Kiškis pabėgėlis

Gentis

Liūdnas Dievas

Barbora

Spalis

Žalgirės

Palata

Vasarvidis

Senos damos vizitas

Vėjas gluosniuose

Labas, Lape!

Keturi

Vietiniai

Lė-kiau-lė-kiau

Keturi

T
EN

Biografija:vaidinimas

Anderseno gatvė

Skėriai

Balta drobulė

Trojietės

Sombras (Šešėliai)

Būtybės

Pavojingi ryšiai

Žydroji paukštė

Vėjas gluosniuose

Palata

Pavojingi ryšiai

Palata

T
EN

Getas

Lė-kiau-lė-kiau

Bjaurusis

Astrida

Liūdnas Dievas

Senos damos vizitas

Hamletas

Vietiniai

Kai mirę nubusim

Mechaninė širdis

Lapkritis

Kiškis pabėgėlis

Šventė

Anderseno gatvė

Gentis

Aušros pažadas

Žemės ar moters

Skėriai

Pavojingi ryšiai

Bjaurusis

Natanas Išmintingasis

Keturi

Būtybės

Tegyvuoja Bušonas!

Žydroji paukštė

Lė-kiau-lė-kiau

Vėjas gluosniuose

Sombras (Šešėliai)

Apsivalymas

Labas, Lape!

Senos damos vizitas

Liūdnas Dievas

Hamletas

Aš – Moljeras

Palata

Vasarvidis

Palata

Pavojingi ryšiai

Būtybės

Balta drobulė

Anderseno gatvė

Balta drobulė

Lė-kiau-lė-kiau

Vietiniai

Skėriai

Trojietės

Keturi

Kiškis pabėgėlis

Keturi

Į puslapio viršų

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne

Teatro Rėmėjai

Kūrybinė
agentūra

Teatro
Spaustuvė

Teatro Partneriai

informacininiai rėmėjai