Nacionalinis Kauno dramos teatras

NKDT generaliniam direktoriui Egidijui Stancikui suteiktas daktaro laipsnis

Birželio 3 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje įvyko Egidijaus Stanciko daktaro disertacijos gynimas tema „Suaugusiųjų dramos teatro žiūrovų kultūrinio sąmoningumo saviugda“ (socialinių mokslų sritis, edukologija). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė.

Gynimą stebėjo komisijos nariai doc. dr. Vija Dišlere, doc. dr. Edgaras Klivis, prof. dr. Valdonė Indrašienė, prof. dr. Jonas Ruškus. Viešojo gynimo metu jo dalyviai turėjo galimybę įsitikinti asmens dalyvavimo kultūriniame gyvenime ir scenos meno svarba, ugdant žiūrovų kultūrinį sąmoningumą. Po sklandaus disertacijos pristatymo, savo pastebėjimus apie temos aktualumą ir itin nuoseklų, kryptingą darbą su E. Stanciku tarė darbo mokslinė vadovė prof. dr. Genutė Gedvilienė: „Įvairiais būdais atlikti kiekybiniai tyrimai svarbūs katedrai, universitetui, suaugusiųjų švietimui Lietuvoje, kadangi tokių tyrimų iki šiol nebuvo atlikta. Egidijus Stancikas dirbo nuosekliai, labai daug laiko skirdamas diskusijoms, apmąstymams, ką ir kaip išplėtoti pasirinktoje tematikoje.“ Disertacijos aktualumą pabrėžė ir doc. dr. E. Klivis: „Disertacijoje analizuojama tema šiandien yra plačiai diskutuojama kultūros, kultūros ekonomikos, kūrybinių industrijų teorijose, ES ir nacionaliniuose kultūros politikos dokumentuose. Egidijaus Stanciko disertacija puikiai atitinka šią bendrą tendenciją, kurioje siekiama įtikinti, kad teatrinė kultūra neturi būti matoma vien tik kaip savipakankamas procesas“. Mokslinį naujumą ir praktinį reikšmingumą patvirtino ir profesorė V. Indrašienė: „Darbo autorius atskleidė suaugusiųjų žiūrovų kultūrinio sąmoningumo saviugdos ir teatro meno sąsajas. Lietuvoje tai naujas, teoriškai ir praktiškai reikšmingas dalykas.“ Komisijos nariai itin pozityviai vertino teorinę darbo dalį ir autoriaus temos pasirinkimą. Komisijos pirmininkė profesorė Vilma Žydžiūnaitė atkreipė dėmesį: „Šiandienos pasaulyje, kai galima prigalvoti įvairių modernių temų, disertacijos autorius atsisuka veidu į kultūrą, dramos meną ir suaugusį žmogų. Iš atlikto teorinio ir empyrinio tyrimo akivaizdu, kad disertacijos darbe sugebėta susieti metodologijos parametrus, teorijos ir empirikos komponentus.“  Komisijos nariai atkreipė ypatingą dėmesį į disertacijos pabaigoje pateiktas naudingas rekomendacijas, kuriomis kultūros institucijos galės pasiremti, siekiant sėkmingai vykdyti savo veiklą.

Disertacijos gynimo metu komisijos nariai perskaitė šešis atsiliepimus. Visi vertino teigiamai ir vieningai akcentavo pasirinktos temos inovatyvumą, aktualumą, savalaikiškumą ir atlikto tyrimo praktinį reikšmingumą edukologijos mokslui. Prof. Habil. Dr. Palmira Jucevičienė savo atsiliepimą pristatė gyvai ir prisipažino patyrusi didžiulį malonumą skaitant disertaciją: „Tai viena stipriausių disertacijų, kurias man teko skaityti. Į gynimą atėjau su pagarba prelegentui, pasirinkusiam sudėtingą temą. Egidijus labai rimtai įrodė, pasiremdamas išsamiu atliktu tyrimu, kad sudėtingai suprantamą kultūrinį sąmoningumą galima pažinti ir jį įveiklinti.“

Gynimo Tarybos nariams pasitarus, vienbalsiai buvo priimtas sprendimas E. Stancikui suteikti daktaro laipsnį. Pasibaigus teikimo ceremonijai, skambėjo padėkos žodžiai ir sveikinimai bei linkėjimai pratęsti naujomis įžvalgomis savo išsamų, gilų ir teatrinėms įstaigoms naudingą tyrimą, atskleidusį teatro svarbą suaugusiųjų žiūrovų saviugdai.

Nacionalinio Kauno dramos teatro informacija 

Grįžti atgal

Teatro Steigėjas

Teatro Rėmėjai

Teatro Partneriai

informaciniai rėmėjai

Kuriame kartu su

Skip to content