Nacionalinis Kauno dramos teatras

Iškilmingas JUOZO TUMO–VAIŽGANTO 150-ųjų gimimo metinių minėjimas (spalio 11)

Spalio 11 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje vyks rašytojo ir  iškilaus visuomenės veikėjo Juozo Tumo–Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių iškilmingas paminėjimas. 

J. Tumas–Vaižgantas – išskirtinė asmenybė lietuvių kultūroje. Jį domino ne didinga praeitis, bet esama dabartis, į ją nukreipė savo nesibaigiančią energiją, trokšdamas išjudinti žmones, kultūrinį gyvenimą, pateikti kuo platesnį socialinės tikrovės paveikslą, parodyti lietuviškų papročių, etnografinės aplinkos grožį, savo krašto žmonių rūpesčius bei viltis, kritikuoti apsileidimą ir kitas ydas. Vaižgantą, kaip ir nemažą to meto inteligentijos dalį, domino „tautos dvasios“, lietuviško charakterio klausimai. Žinoma, kad jis itin mėgo tarpukario Lietuvos teatrą, rašė kritikos straipsnius, tad neatsitiktinai jo jubiliejus vyksta Nacionaliniame Kauno dramos teatre, o renginys apima Vaižganto kūrybos išskirtinumo ir jos aktualumo šiandienoje pristatymą: bus skaitomi pranešimai, rodomas spektaklis, sukurtas pagal autoriaus pjesę „Žemės ar moters“ (rež. T. Erbrėderis). Siekiant užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą visuomenei, renginys yra nemokamas ir pritaikytas kurtiesiems bei neprigirdintiesiems.

Renginio programa:

Nuo 17:30 Didžiosios scenos fojė publiką daina ir melodija pasveikins gyva J. Tumo–Vaižganto tėviškės dvasia alsuojantis Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus folklorinis ansamblis (vadovė Rožė Lapienienė).

18:00 Didžiojoje scenoje LR kultūros viceministrės Ingridos Veliutės ir teatro generalinio direktoriaus Egidijaus Stanciko sveikinimo žodis, vienuolio Juliaus Sasnausko pamąstymai apie netipinį kunigą J. Tumą-Vaižgantą.  Rašytojo ir žurnalisto Alfo Pakėno, knygų apie Vaižganto asmenybę sudarytojo mintys. Svėdasų folklorinio ansamblio atliekamos liaudies dainos.

18:30 spektaklis „Žemės ar moters“ (su surtitrais).

Renginys nemokamas.

Nacionalinio Kauno dramos teatro informacija

Nuotraukoje Vaižgantas su šuneliu Kauku prie Vytauto bažnyčios 1928

Scena iš spektaklio „Žemės ar moters“

Grįžti atgal

Teatro Steigėjas

Teatro Rėmėjai

Teatro Partneriai

informaciniai rėmėjai

Kuriame kartu su

Skip to content