Nacionalinis Kauno dramos teatras

Max Frisch

Biografija:vaidinimas

Dviejų dalių spektaklis

Jei dar kartą savo gyvenime galėtumėte viską pradėti iš naujo, labai gerai žinotumėte, ką darytumėte kitaip...


Įsigykite bilietus

Iš vokiečių kalbos vertė  Adomas Druktenis ir Kristina Sprindžiūnaitė

„Biografija: vaidinimas“ –  tai kūrinys, kuriame svarstoma siurrealistinė galimybė gyvenimą realizuoti tarsi spektaklį scenoje – pervaidinti nepatikusias ar nepavykusias vietas: kas nutiktų, jei drugelio efektas būtų įmanomas. Šiam kūriniui nesvetimi absurdiškumo elementai, tarsi F.Kafkos „Procese“, kuomet asmeniniai apsisprendimai tėra iliuzija, nes visada už nugaros stovi Likimas/Dievas/Registratorius ciniškai vertinantis asmenybės gyvenimą tik kaip dar vieną bylą Visatos sudedamojoje. Žmogus net ir žinodamas savo likimą 7 metus į priekį, vis tiek daro vienokias ar kitokias klaidas, o kritinė Žmogiškoji klaida – neišvengiama.

PREMJERA – 2014 m. gruodžio 19, 20, 21, 31 d.

Didžioji scena

Trukmė – 2 val. 50 min. (su pertrauka) Spektaklyje rūkoma !

Spektaklis  rodomas su vertimų į anglų kalbą repertuare nurodytomis datomis! Ieškokite ženkliuko EN

 Verčia  KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Technikos kalbos vertimo ir lokalizavimo magistrantai

Short summary

BIOGRAPHY: A PLAY ACTING

Premiere on the 19th of December, 2014 at National Kaunas drama theatre on a Big Stage

Two-part play

 Attention! 

Please check the dates in our repertoire.  Look for the sign EN.

Duration 2.30

 „Biography: a play acting“ – is one of the most honored performances of National Kaunas drama theatre on this season. It is awarded for the best directing (Gintaras Varnas ) and for the best actor role (Dainius Svobonas), also recognized as the best performance of Lithuanian spring festival, Kaunas 2015.

„Biography: a play acting“ – it is a piece where the inevitability of destiny, variations of personal choices and an utopic desire to change a biography of a personal life are analysed. The surrealistic opportunity to realize life as a play on stage , in order to change unpleasant or failed situations anew is discussed. Elements of absurd are not alien and could be traced like in F. Kafka’s play The Trial, where personal choices become an illusion, because Destiny/God/Recorder always stands behind and cynically evaluates the life of a person as being only one more case in the Universe. A person who knows his destiny for 7 years ahead still makes particular mistakes and the critical Human error is inevitable.

 

Repeticijos akimirkos: 

Donato Stankevičiaus nuotr. 

Spektaklio akimirkos/Photos:

Atsiliepimai spaudoje

, Visų pirma į akis krenta tai – paradoksas! – kad šis spektaklis yra veikiau mąstomas, nei regimas. Tai toli gražu nereiškia, kad jame nėra moderniam scenos menui būdingų raiškos formų ar priemonių. Pastarųjų tikrai esama – tai ir tikslingai naudojamos video projekcijos, ir paties vaidinimo refleksija scenoje bei už jos ribų, ir pati scena scenoje, ir aktoriai, vaidinantys aktorius, kurie vaidina aktorius. Na, ir jiems vadovaujantis režisierius, kurį vaidina vienas iš aktorių, bet ne tų, kurie scenoje vaidina vien aktorius, nors, kita vertus, pastarieji iš tiesų vaidina ne vien tik aktorius...

„Biografija: vaidinimas“ - mąstantis Gintaro Varno teatras

, Režsieriaus Gintaro Varno sugrįžimas į Nacionalinio Kauno dramos teatro sceną įsimintinas ir, mano manymu, svarbus teatrinio gyvenimo įvykis. Jo pasirinkta intelektuali garsiojo šveicaro Maxo Frischo pjesė „Biografija: vaidinimas" - aiškus ir nedviprasmiškas G. Varno noras nagrinėti bei atskleisti egzistencines individo „ribines situacijas", kalbėti apie moralinį pasirinkimą, atsakomybę, kaltę ir norą būti laisvam, atsakingam už savo poelgius.

Egzistencinis apsisprendimas: repeticija

, Šįkart drauge su visa kūrybine komanda Varnas siekia leisti žiūrovams vienu metu dalyvauti ir repeticijoje, ir spektaklyje, trinti gyvenimo ir teatro atskirtį arba, kitaip tariant, suteikti gyvenimui teatrališkumo. „Gyvųjų paveikslų" principais keičiant scenas, profesorius Kiurmanas (Dainius Svobonas), vedinas Režisieriaus (Sigitas Šidlauskas) rankos, vėl ir vėl mėgina keisti gyvenimą ir niekaip neapsisprendžia, nuo kurios vietos. Ir žinoma, cherchez la femme - Antuanetė - Eglė Špokaitė, profesoriaus laimė ir nelaimė, pagrindinė ašis, kurią norisi tiek išbraukti, tiek palikti savo gyvenime.

Būti prieš pradedant mirti

Apdovanojimai

2015m. Geriausias spektaklis.  „Lietuvos teatrų pavasaris: Kaunas 2015

2015m. Auksinis scenos kryžius režisieriui Gintarui Varnui ir aktoriui Dainiui Svobonui

Į puslapio viršų

Repertuaras

Balta drobulė

Keturi

Mūsų miestelis

Keturi

Žemės ar moters

Tegyvuoja Bušonas!

EN

Miškinis

Fjorenca

Kai mirę nubusim

Astrida

P

Lė-kiau-lė-kiau

Visas repertuaras

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne