Nacionalinis Kauno dramos teatras

Repertuaras

Sausis

Anderseno gatvė

Hamletas

G

Skrudžo gatvės angelai (Atšauktas)

G

Kitokia (Atšauktas)

Mechaninė širdis

Mechaninė širdis

Panika

Mano fėjų herbariumas

Panika

G

Aš nieko neatsimenu

Palata

P

Iš kūno ir kraujo

Palata

P

Iš kūno ir kraujo

Gentis

Pavojingi ryšiai

Vietiniai

Vasaris

T
EN

Getas

T
EN

Getas

G

Žiurkiagalviai

Lė-kiau-lė-kiau

Balta drobulė

Lė-kiau-lė-kiau

Skėriai

G

Tėvas

Bjaurusis

Kai mirę nubusim

Labas, Lape!

Hamletas

Liūdnas Dievas

Biografija:vaidinimas

Apsivalymas

Bestuburiada

Natanas Išmintingasis

Keturi

Balta drobulė

G

Perdegimas

Panika

MEILĖ YRA…/LOVE IS…

Anderseno gatvė

Sombras

Trojietės

Palata

G

Aklieji

P

Iš kūno ir kraujo

Palata

Senos damos vizitas

EN

Senos damos vizitas

Būtybės

Pavojingi ryšiai

Mano fėjų herbariumas

Vėjas gluosniuose

G

KAUNAS ZOO

Iš kūno ir kraujo

Palata

Aš – Moljeras

Palata

G

Revizorius

Panika

Vietiniai

Žydroji paukštė

Panika

Kovas

Kiškis pabėgėlis

Senos damos vizitas

P
G

ORFEO. Miesto šviesos

Iš kūno ir kraujo

Aušros pažadas

Aš – Moljeras

Liūdnas Dievas

Gentis

Bestuburiada

Žemės ar moters

Panika

Panika

Skėriai

Panika

Panika

Vėjas gluosniuose

Labas, Lape!

Keturi

Keturi

P

Elektra

Mano fėjų herbariumas

Iš kūno ir kraujo

Anderseno gatvė

Sombras

Pavojingi ryšiai

Vėjas gluosniuose

Balandis

Hamletas

Bjaurusis

Balta drobulė

Būtybės

P

Elektra

Astrida

Tegyvuoja Bušonas!

Palata

Vasarvidis

Palata

T
EN

Getas

Labas, Lape!

Senos damos vizitas

Žydroji paukštė

Iš kūno ir kraujo

Trojietės

Palata

Aš – Moljeras

Palata

Gentis

Panika

Bestuburiada

Mano fėjų herbariumas

Panika

Anderseno gatvė

Hamletas

Vietiniai

Lė-kiau-lė-kiau

Kai mirę nubusim

Lė-kiau-lė-kiau

Biografija:vaidinimas

Kiškis pabėgėlis

Pavojingi ryšiai

Liūdnas Dievas

Žemės ar moters

Keturi

Į puslapio viršų

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne

Teatro Rėmėjai

Kūrybinė
agentūra

Teatro
Spaustuvė

Teatro Partneriai

informacininiai rėmėjai