Nacionalinis Kauno dramos teatras

Repertuaras

Rugsėjis

G

Scenos iš vedybinio gyvenimo

Palata

Žemės ar moters

G

Demokratija

Palata

Šventė

Bjaurusis

T

Natanas Išmintingasis

Keturi

Apsivalymas

Būtybės

P
G

Kapulečiai ir Montekiai

Lė-kiau-lė-kiau

Kai mirę nubusim

Lė-kiau-lė-kiau

Balta drobulė

Hamletas

Bestuburiada

Pavojingi ryšiai

Vėjas gluosniuose

Kiškis pabėgėlis

Gentis

Liūdnas Dievas

Balta drobulė

Spalis

Žalgirės

Palata

Vasarvidis

G

Kontrabosas

Senos damos vizitas

F
G

AURA 29: Animal Carnival

F
G

AURA 29: Prime Mover

F
G

AURA 29: Animal Carnival

F
G

AURA 29: Untitled: Persona

Vėjas gluosniuose

Labas, Lape!

F
G

AURA 29: Vertigo šokio trupė

G

Adamsų šeimynėlė

Keturi

G

Adamsų šeimynėlė

Vietiniai

Lė-kiau-lė-kiau

Keturi

Žemės ar moters (150-osioms Juozo Tumo-Vaižganto gimimo metinėms)

T
EN

Biografija:vaidinimas

Anderseno gatvė

G
T

Dupletas

G
T

Tiesa

Barbora

Sombras

Sombras

Būtybės

Trojietės

Žydroji paukštė

Vėjas gluosniuose

G

Smėlio žmogus

Palata

Pavojingi ryšiai

Palata

T
EN

Getas

Lė-kiau-lė-kiau

Bjaurusis

Astrida

G

Ledo vaikai

Liūdnas Dievas

Senos damos vizitas

Hamletas

Vietiniai

G

Graži ir ta galinga

Kai mirę nubusim

Mechaninė širdis

Lapkritis

Kiškis pabėgėlis

Šventė

G

Gulbių ežeras

Anderseno gatvė

Gentis

Aušros pažadas

Žemės ar moters

Skėriai

Pavojingi ryšiai

Bjaurusis

Natanas Išmintingasis

Keturi

Būtybės

Tegyvuoja Bušonas!

Žydroji paukštė

Lė-kiau-lė-kiau

Vėjas gluosniuose

T
EN

Sombras

Apsivalymas

Labas, Lape!

Senos damos vizitas

Liūdnas Dievas

T
EN

Hamletas

Aš – Moljeras

Palata

Vasarvidis

Palata

G

Misterija „Dievai ir žmonės“

Pavojingi ryšiai

Būtybės

Balta drobulė

Anderseno gatvė

T
EN

Balta drobulė

Lė-kiau-lė-kiau

Vietiniai

Skėriai

Trojietės

Keturi

Kiškis pabėgėlis

Keturi

Į puslapio viršų

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne

Teatro Rėmėjai

Kūrybinė
agentūra

Teatro
Spaustuvė

Teatro Partneriai

informacininiai rėmėjai