Nacionalinis Kauno dramos teatras

Repertuaras

Rugpjūtis

APIE DAIKTUS

Rugsėjis

Būtybės

P

Sombras

P

Sombras

P

Sombras

Aušros pažadas

Skėriai

T
EN

Senos damos vizitas

Senos damos vizitas

Labas, Lape!

Tegyvuoja Bušonas!

Anderseno gatvė

Aš – Moljeras

G
P

Scenos iš vedybinio gyvenimo

Palata

Žemės ar moters

G

Demokratija

Palata

Šventė

Bjaurusis

T

Natanas Išmintingasis

Keturi

Apsivalymas

Būtybės

Lė-kiau-lė-kiau

Kai mirę nubusim

Lė-kiau-lė-kiau

Balta drobulė

Hamletas

Vietiniai

Pavojingi ryšiai

Vėjas gluosniuose

Kiškis pabėgėlis

Gentis

Liūdnas Dievas

Balta drobulė

Spalis

Žalgirės

Palata

Vasarvidis

Senos damos vizitas

F
G

AURA 29: Animal Carnival

F
G

AURA 29: Prime Mover

F
G

AURA 29: Animal Carnival

F
G

AURA 29: Untitled: Persona

Vėjas gluosniuose

Labas, Lape!

F
G

AURA 29: Vertigo šokio trupė

Keturi

Vietiniai

Lė-kiau-lė-kiau

Keturi

T
EN

Biografija:vaidinimas

Anderseno gatvė

Skėriai

Barbora

Sombras

Sombras

Būtybės

Trojietės

Žydroji paukštė

Vėjas gluosniuose

Palata

Pavojingi ryšiai

Palata

T
EN

Getas

Lė-kiau-lė-kiau

Bjaurusis

Astrida

Liūdnas Dievas

Senos damos vizitas

Hamletas

Vietiniai

Kai mirę nubusim

Mechaninė širdis

Lapkritis

Kiškis pabėgėlis

Šventė

Anderseno gatvė

Gentis

Aušros pažadas

Žemės ar moters

Skėriai

Pavojingi ryšiai

Bjaurusis

Natanas Išmintingasis

Keturi

Būtybės

Tegyvuoja Bušonas!

Žydroji paukštė

Lė-kiau-lė-kiau

Vėjas gluosniuose

T
EN

Sombras

Apsivalymas

Labas, Lape!

Senos damos vizitas

Liūdnas Dievas

T
EN

Hamletas

Aš – Moljeras

Palata

Vasarvidis

Palata

G

Misterija „Dievai ir žmonės“

Pavojingi ryšiai

Būtybės

Balta drobulė

Anderseno gatvė

T
EN

Balta drobulė

Lė-kiau-lė-kiau

Vietiniai

Skėriai

Trojietės

Keturi

Kiškis pabėgėlis

Keturi

Į puslapio viršų

teatro užkulisiai

Teatras onl1ne

Teatro Rėmėjai

Kūrybinė
agentūra

Teatro
Spaustuvė

Teatro Partneriai

informacininiai rėmėjai